wiki

Wiki information Potamianou:

Myrtalē Acheimastou-Potamianou
Author, Person

Valentine Stefanidi-Potamianou
Person

Valentine Stefanidi-Potamianou is the daughter of actress Kyveli Theohari.