books

Books about Phauja:

booksMeri Azada Hinda Phauja di dairi by Kesara Singha (1991)

booksNetaji o Ajada-Hinda Phauja: Jatiya o antarjatika prekshapate Netaji parikrama by Kshanesvar Ghoshal (1996)

wiki

Wiki information Phauja:

Vijay Phauja Magar
Man, Person

Vijay Phauja Magar is the father of Teriya Magar.

Anita Phauja Magar
Woman, Person

Anita Phauja Magar is the mother of Teriya Magar.