books

Books about Papzoglou:

books[ Greek-American Pioneer Women of Illinois: The Stories of Georgia Bitzis Pooley, Presbytera Stella Christoulakis... by Elaine Cotsirilos Thomopoulos (Nov 27, 2000)

wiki

Wiki information Papzoglou:

Elena Papzoglou
Film crewmember, Person

Elena Papzoglou is a film crew member.