books

Books about Noriyori:

booksSakura Kaba- No Yoritomo Brother's Brother Yoshitsune Minamoto No Noriyori Japanese Language Book by Kazuhisa Hori (1999)

wiki

Wiki information Noriyori:

Minamoto no Noriyori
Deceased Person, Person

Minamoto no Noriyori was a late Heian period general, who fought alongside his brothers Minamoto no Yoritomo and Minamoto no Yoshitsune at a number of battles of the Genpei War. The sixth son of Minamoto no Yoshitomo, he was spared along with his...

Grave of Minamoto no Noriyori, Shuzenji (present-day Izu), Shizuoka Prefecture
Image, Content