books

Books about Nemkov:

booksIstoricheskaia Geologiia Uch Pos Dlia Geol Spets Vuzov/ Avt. G Nemkov, M Muratov, I Grechishnikova I Dr by Edited By (1974)