numerology

Numerology information Namvar:

numerologyName Number: 6 Meaning: Home, Family, Love, Balance, Harmony, Help, Warmth, Social justice

books

Books about Namvar:

booksNamvar Singh Sanchayita by Nand Kishor Naval (2008)

booksNamvar adibon ki na yab kahaniyan aur drame (1998)

booksMuntakhab mizah pare: Namvar mizah nigaron ki murattab shudah tahriron ka ek ranga rang majmuah (1989)

booksMuntakhab mashhur safarname: Namvar adibon ke tahrir kardah (1992)

booksBalocistan ki namvar shakhsiyyat by Akhtar Ali Khan Baloc (1994)

booksRaushni ke minar: Islam ki tis namvar shakhsiyyat ka iman afroz tazkirah by Mahmudurrahman (2000)

booksMazah nigariyan: Namvar mizah nigar aur un ki shaguftah tahriren (Silsilah-i intikhab) by Iqrar Husain Shaikh (2000)

wiki

Wiki information Namvar:

Mazi Namvar
Record Producer, Composer, Recording Engineer, Person, Musician, Musical Artist

Ezri Namvar
Shareholder, Person