books

Books about Mitoshi:

booksMitoshi-gatari (Japanese Edition) by Shuji Shimamoto (Jan 30, 2014)

books"Kokusai keizai kokka" Nippon: 1990-nen no mitoshi (Japanese Edition)

booksBruce Lee's Fighting Method: Self-Defense Techniques Vol. 1 by Bruce Lee, Mitoshi Uyehara (1976) Paperback (1000)

booksBruce Lee's Fighting Method: Self-Defense Techniques Vol. 1 by Bruce Lee, Mitoshi Uyehara (1976) Paperback by Mitoshi Uyehara Bruce Lee (1010)

booksBruce Lee's Fighting Method: Skill in Techniques v. 3 (Bruce Lee's Fighting Method) by Bruce Lee, Mitoshi Uyehara... by Mitoshi Uyehara Bruce Lee (1010)

booksNihon no shokuryo anzen hosho o kangaeru: Tsuketari sekai shokuryo jukyu moderu ni yoru 2000-nen no jukyu mitoshi...

books21-seiki nogyo e no shinario: Nosanbutsu no juyo to seisan no choki mitoshi (Japanese Edition)

wiki

Wiki information Mitoshi:

Mitoshi Yamaguchi
Author, Person

Mitoshirochō, Tokyo
Neighborhood, Location

Mitoshirochō, officially Kanda-Mitoshirochō, is a district of Chiyoda, Tokyo, Japan. As of April 1, 2007, its population is 35. Its postal code is 101-0053. This district is located on the northern part of Chiyoda Ward. It borders Kanda-Ogawamachi on...