wiki

Wiki information Mikhnovich:

Viktoriya Mikhnovich
Person

Viktoriya Mikhnovich is a Belarusian female acrobatic gymnast. With partner Marharyta Bartashevich, Mikhnovich achieved 4th in the 2014 Acrobatic Gymnastics World Championships.

Marharyta Bartashevich
Person

Marharyta Bartashevich is a Belarusian female acrobatic gymnast. With partner Viktoriya Mikhnovich, Bartashevich achieved 4th in the 2014 Acrobatic Gymnastics World Championships.