books

Books about Kougaku:

booksWakamono-yo Kougaku Seminar no Kamo ni Naruna Dokusyo no Susume (Japanese Edition) by Ogawa Taisho and GK Hensyubu (Jan 15, 2014)

booksKOUGAKU KURODA: Takeshi Kuroda First Light Works I (Japanese text) by KOUGAKU KURODA (1984)

wiki

Wiki information Kougaku:

Taro 'Kougaku' Ave
Film crewmember, Person