wiki

Wiki information Katsurayama:

Shingo Katsurayama
TV Actor, Film actor, Person

Galsan Shingo is the husband of Naomi Hosokawa.

Katsurayama Ujimoto
Deceased Person, Person

Katsurayama Ujimoto was a Japanese samurai of the Sengoku period, who served the Imagawa clan.