books

Books about Jianliu:

booksTan xian tian di jian-liu qi wei chuan qi (in traditional Chinese, NOT in English) by Mengyu Yang (1996)