books

Books about Jiaben:

booksShen Jiaben nian pu chu bian (Mandarin Chinese Edition) by Guohua Zhang (1989)

booksShen Jiaben yu Zhongguo fa lu xian dai hua (Mandarin Chinese Edition) by Guilian Li (1989)

booksZhongguo fa zhi xian dai hua zhi hui gu yu qian zhan: Ji nian Shen Jiaben dan sheng yi wu er zhou nian (Mandarin... (1993)

wiki

Wiki information Jiaben:

Shen Jiaben
Politician, Person, Deceased Person

Shen Jiaben. Late Qing Chinese scholar and jurist from Wuxing 吳興 in Zhejiang province (modern Huzhou city 湖州). Shen was in charge of the 1905 revision of the Qing Code, abolishing several cruel punishments such as "slow slicing".