books

Books about Hatsuyo:

booksIgo Hatsuyo-ron, Classical Life and Death Problems by Sidney Yuan and Craig Hutchinson (Jun 5, 1997)

booksKokutai seika no hatsuyo (Vol-1): shinsei Nihon no kensetsu, kyokoku itchi no teisho (Japanese Edition) by Shinkichi Uesugi (Apr 29, 2012)

booksJacazanda: the Collected Haiku of Hatsuyo Mori by Hatsuyo Mori (2004)

wiki

Wiki information Hatsuyo:

Hatsuyo Oyama
Woman, Person

Igo Hatsuyo-ron, Classical Life and Death Problems
Book, Written Work