books

Books about Hakaru:

booksAnata No Inu Bakado O Hakaru 10 No Hōhō

booksRyonei-sho, sehinsei hakaru jukogyo kichi (Chugoku shobetsu gaido) (Japanese Edition)

booksFūkei No Naka No Jinbutsu O Egaku Kotsu: Suketchi No Miryoku Appu O Hakaru Jinbutsu No Egakikata Oshiemasu

booksIgyoshu koryu to chusho kigyo: Keiei senryaku no tenkan o hakaru (Japanese Edition) by Akira Umeki

booksAnata Nipponjin?: Anata no Nihonjindo o hakaru 100 no tema (Japanese Edition) by Masaaki Ishizaki

booksSakura Ginko, Sanwa Ginko: Shueki kiban no saihen de hiyaku o hakaru ote togin (Nihon no biggu bijinesu) (Japanese... by Teruo Sakurada (1997)

booksKigyo no seijuku to inobeshon: "jigyo kyokusensoku" de kigyo henshin o hakaru (Japanese Edition) by Tatsuro Kawaguchi (1994)

wiki

Wiki information Hakaru:

Hakaru Hashimoto
Physician, Name source, Deceased Person, Person, Author

Hakaru Hashimoto was a Japanese medical scientist of the Meiji and Taishō periods.

Hakaru Masumoto
Man, Person

Hakaru Masumoto was a pioneer in metal and alloy research. He discovered numerous superior and unique alloys, and contributed to improving the performance of precision machinery. A student of Kotaro Honda, Masumoto developed a magnetic metal powder...

facebook

Facebook pages same name Hakaru:

Hakaru Hashimoto - Doctor