books

Books about Giongo:

booksGiongo Gitaigo Jisho by Chie Morimoto (2012)

booksGiongo Gitaigo by Akutsu Satoru (1994)

booksGiongo, gitaigo (Gaikokujin no tame no Nihongo reibun mondai shirizu) (Japanese Edition) by Shigeo Hinata

booksGiongo gitaigo tsukaikata jiten: Tadashii imi to yoho ga sugu wakaru = Usage guide to Japanese onomatopoeias (... by Toshiko Atoda (1993)

booksGiongo gitaigo no tokuhon (Japanese Edition) by The science books (1991)

booksInu wa biyo to naite ita: Nihongo wa giongo, gitaigo ga omoshiroi

booksWa-Ei giongo gitaigo honyaku jiten (Japanese Edition) by Takashi Fujita