books

Books about Erlikh:

booksHENRIK ERLIKH UN VIKTOR ALTER by Viktor Shulman (1951)

booksAnti-Erlikh. PRo-Moldova [Anti-Erhlikh. PRo-Moldova] by none (2006)

booksVol f Erlikh drug i uchenik Sergeya Esenina by L. F. Karokhin (2007)

booksAnti-Ehrlich. PRo-Moldova / Anti-Erlikh. PRo-Moldova by unknown (2006)