books

Books about Chongzhi:

booksAn Erudite - Zu Chongzhi (Chinese Edition) by Wang Fang (Jan 1, 2012)

booksXing Chongzhi anthology (Set of 2 Volumes) [Paperback](Chinese Edition) by XING CHONG ZHI (Jan 1, 2000)

booksThe the the the Guangzhou high first street Hsu's family (Qing rites Xu Kui. the National Revolutionary Army champion... by GUANG ZHOU SHI YUE XIU QU DI FANG ZHI BAN GONG SHI BIAN (Jan 1, 2000)

booksA Leading Authority in Math - Zu Chongzhi (Chinese Edition) by Guo Rui (Jan 1, 2011)

booksStories of Scientists in Ancient China: Zhang Heng Counted Stars, Zu Chongzhi and the Value of Pi, Yi Xing Revised... by Zhu Kang, Cheng'an Jiang, Hong Tao and Feng Congying (Sep 1996)

booksHuangpu en yuan: Xu Chongzhi yu Jiang Jieshi :"Zhuan ji wen xue" (Mandarin Chinese Edition) by Xizuan Xu (1994)