books

Books about Chonghua:

booksLincang xian zhi (Chonghua ren min gong he guo di fang zhi cong shu) (Mandarin Chinese Edition) (1993)

wiki

Wiki information Chonghua:

Zhang Chonghua
Deceased Person, Person

Zhang Chonghua, courtesy name Tailin, formally Duke Jinglie of Xiping or Duke Huan of Xiping was a ruler of the Chinese state Former Liang. During his reign, he often not only used the Jin-created title Duke of Xiping, but also used the title "Acting...

chonghua
Namespace, User, User Profile