books

Books about Baochuan:

booksWholesale successful sketch art and design college entrance fine example papers parse the Wei Jia Hou Baochuan... by WEI JIA HOU BAO CHUAN BIAN ZHU (Jan 1, 2000)

booksWang Baochuan (Chinese and English the) by XIONG SHI YI (1991)

booksWang Baochuan Chinese opera novel series(Chinese Edition) by LIU SHU LAN (Jan 1, 2000)

wiki

Wiki information Baochuan:

Wang Baochuan
Author, Person

Píng guì bié yáo. "Tīng yī yán lái zhū lèi sǎ" (Xue Pinggui, Wang Baochuan)
Aria, Composition